กพร.ทำหลักสูตรIOTฝึกอาชีพ4.0 ทดสอบมาตรฐาน”ช่างไฟฟ้า”

“ก.แรงงาน ” จัดหลักสูตร ” IOT ” ลุยฝึกอาชีพ 4.0 กว่า 20 หลักสูตร ด้าน สพร.13เร่งเดินหน้าทดสอบมาตรฐานแรงงาน”ช่างไฟฟ้า” นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตมีส่วนเข้ามาในการดำรงชีวิตของคนยุคดิจิทัล สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ  Internet of Things (IOT)คือ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ซึ่งการที่สิ่งต่างๆถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต

ทำให้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กพร. เล็งเห็นประโยชน์ของ IOT จึงได้นำมาใช้ในการพัฒนาฝึกทักษะฝีมือแรงงาน  โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้กำชับเรื่องของนโยบาย 4.0 ที่เน้นให้ฝึกทักษะฝีมือแรงงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งในปี 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ IOT กว่า 20 หลักสูตร จำนวน 654 คน เกี่ยวกับการติดตั้งและบริหารการใช้อินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ (Mikrotik) การติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์ก เป็นต้น ทั้งนี้การฝึกทักษะฝีมือด้านโซเชียลเป็นการช่วยลดต้นทุนและช่วยในเรื่องประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี สำหรับดำเนินการฝึกอบรมโดยหน่วยงานในสังกัดสถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ด้านนายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (สพร. 13 กทม.) กล่าวว่า ทาง สพร.13 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จึงเดินหน้าติวเข้มสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา  และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาที่จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า ซึ่งปกติจะมีแค่คุณวุฒิทางการศึกษารับรองว่าจบการศึกษาระดับนั้นๆ โดยที่ไม่ได้มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าได้ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ของช่างไฟฟ้าจึงได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม เพื่อพัฒนาฝีมือสู่การทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำวุฒิบัตรผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าวเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อเป็นใบเบิกทางในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 

Edit