เปิดประวัติ “เพลงชาติไทย” หลังเตรียมเปลี่ยนผู้ร้องให้เข้ายุคสมัย

เปิดประวัติเพลงชาติไทย หลังวันนี้มีการหารือประเด็นเกี่ยวกับเพลงชาติไทย โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นเตรียมเปลี่ยนคนร้องใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย

“เพลงชาติไทย” มีมาตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งในสมัยที่ชาติสยามยังปกครองด้วยระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ได้มีการใช้ “เพลงสรรเสริญพระบารมี” เป็นเพลงเพื่อถวายความเคารพกษัตริย์ต่างชาติ ที่เสด็จเยี่ยมประเทศสยามตามธรรมเนียมสากล กระทั่ง พ.ศ.2482 ได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศ จาก “สยาม” เป็น “ประเทศไทย” จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพลงประจำชาติไทยใหม่ โดยเปิดให้มีการส่งเนื้อเพลงชาติเข้าประกวด มีหลักการว่าต้องแต่งให้เข้ากับทำนองเพลงชาติฉบับเดิม และในที่สุดคณะกรรมการได้คัดเลือกเนื้อร้องของ “หลวงสารานุประพันธ์” และ ครม.มีมติรับเนื้อเพลงใหม่นี้ และปรับแก้บางช่วงตามความเหมาะสม

จากนั้นวันที่ 10 ธันวาคม 2482 รัฐบาลได้ออกประกาศให้ใช้ทำนองเพลงชาติของ “พระเจนดุริยางค์” ตามแบบฉบับเดิมของกรมศิลปากร ส่วนเนื้อร้องให้ใช้ของ “หลวงสารานุประพันธ์” ซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่ในนามของ “กองทัพบก” และกลายมาเป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน.-สำนักข่าวไทย

Edit