เผยครม.จ่อออกเกณฑ์เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ

“วิษณุ”เผยครม.จ่อออกเกณฑ์เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ หลังคลอดพ.ร.บ.การขัดกันฯ เชื่อปลัดสธ.หวังปรามจนท.รับมือก.ม.ใหม่  เตือนต้องคิดให้ดีออกคำสั่งที่เหมาะสม นายวิษณุ เครืองาม นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง​กรณีที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกประกาศห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทำงานส่วนตัวในหลายกรณี

ซึ่งอ้างอิงตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเรื่องการห้ามใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือ  ว่า  ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ ยังไม่ออกมาเลย และเนื้อหาในกฎหมายนี้ก็ไม่ได้ห้าม ถึงขนาดนั้น แต่เขียนว่าไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตราหนึ่งที่ระบุว่าการใช้ทรัพย์สินของราชการแค่ไหนที่ทำได้ และอะไรที่ทำไม่ได้ โดยให้แต่ละหน่วยงานไปออกระเบียบกำหนดกันเอง  ที่จริง การห้ามใช้ทรัพย์สินราชการครอบคลุมไปได้ตั้งแต่เรื่องการชาร์จโทรศัพท์มือถือ การใช้ซองจดหมายที่มีตราครุฑ การใช้รถยนต์ของส่วนราชการ หรือการนำหนังสือพิมพ์ที่หน่วยงานนั้นๆบอกรับเป็นสมาชิกเอาไว้ แล้วมีคนในหน่วยงานนำไปขาย ฯลฯ แต่ถ้าถามว่าควรจะห้ามไปถึงแค่ไหน อย่างไรนั้น ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน เพราะร่างกฎหมายนี้ยังไม่ออกมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Edit